Aanmelden als sponsor

EEN TIBETAANSE MONNIK SPONSOREN


De Stichting Chenrezig Nederland bood de geïnteresseerden in het verleden meerdere mogelijkheden om Tibetaanse vluchtelingen te ondersteunen. Je kon ervoor kiezen een monnik uit de Gosok Ladang (een huishouden in het Sera-klooster in Bylakuppe, India) Phuntsok Chokyiling in Kathmandu, Nepal (een klooster met kind-monniken), dan wel een (leken-)kind uit de Bylakuppe/Hunsur-Talukkampen te sponsoren .

De afgelopen twintig jaar verbeterde de economische situatie in de Bylakuppe/Hunsur-Talukkampen aanzienlijk, op grond waarvan Stichting Chenrezig Nederland heeft besloten deze sponsoring te stoppen. De sponsoring in Gosok Ladang en Phuntsok Chokyiling wordt gecontinueerd.

We vragen potentiële sponsors zich voor langere tijd aan een monnik te willen verbinden, om te voorkomen dat een monnik zich ineens met minder financiële zekerheden geconfronteerd ziet, omdat de sponsoring is gestopt.

EEN TIBETAANSE MONNIK SPONSOREN:

De bijdrage voor het sponsoren van een monnik wordt op meer dan één manier besteed. Daarom is het mogelijk om te kiezen welk bedrag je maandelijks wil bijdragen, met een minimum van €10,- per maand. Een gedeelte van je bijdrage komt ten goede aan de gehele kloostergemeenschap. Deze gezamenlijke reserve is bedoeld voor uitgaven als voedingsmiddelen, beddengoed of kleding, maar ook een dokters- of ziekenhuisbezoek en de daaruit voortvloeiende kosten voor medicatie en behandeling kunnen hieruit worden betaald. Ook kunnen bijvoorbeeld studieboeken en -materialen worden aangeschaft voor de studerende monniken, waarmee je bijdraagt aan het instandhouden van de tibetaans-boeddhistische kennis en cultuur.

Deze gemeenschappelijke reserve is er om te zorgen dat niet de ene monnik zich van alles kan veroorloven terwijl de ander helemaal niets heeft.
Je helpt dus indirect met je bijdrage de gehele kloostergemeenschap. Sinds het sponsorproject bestaat hebben bijvoorbeeld enkele monniken een bril gekregen, iets wat voorheen ondenkbaar was. (Kleine) medische ingrepen, waarvoor voorheen eenvoudigweg geen geld was, kunnen nu wel betaald worden en zijn soms werkelijk levensreddend. Ook is de algemene fysieke en medische toestand van de monniken verbeterd door een iets gevarieerdere en kwalitatief betere voeding en een verbeterde huisvesting.

De gesponsorde monnik krijgt zelf een bedrag in handen waarmee hij zaken als toiletartikelen, kleding en offergaven kan bekostigen. (Als toppunt van luxe zal hij zich eens een flesje cola kunnen veroorloven). De hoogte van dat bedrag kan wisselen, afhankelijk van de uitgaven die uit de gezamenlijke reserve moeten worden betaald. Als er uitgaven bijvoorbeeld voor een kapotte generator of waterpomp zijn, of voor een medische ingreep voor iemand uit de Ladang, dan zal dat bedrag lager zijn dan wanneer die extra uitgaven er niet of minder zijn.

€ 0,50 per maand is nodig voor de onvermijdelijke administratieve kosten, denk hierbij aan de registratie website, onkosten bank, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Als er een sponsor is, zorgen Tsering Choephel/Jampa Kalsang, onze intermediairs en de zaakwaarnemers in de Ladang, dat wij door middel van het lot een monnik uitzoeken. We trekken uit een stapel omgedraaide foto’s een foto. Op een enkele uitzondering na zijn alle monniken in de Ladang gevlucht uit Tibet en komen uit min of meer dezelfde regio Litang in Oost Tibet en hebben dus hun hele familie moeten achterlaten. Ze zijn allemaal leerlingen van Gosok Rinpochee en komen aan Sera hun Geshe studie volgen, een universitaire studie in de Tibetaanse filosofie die ongeveer 15 tot 20 jaar duurt. Naast hun studie die snel zo’n 18 uur per dag vergt hebben deze monniken geen tijd voor andere activiteiten. In Tibet werden deze monniken financieel ondersteund door hun familie. Dit ontbreekt geheel in India. Juist hier ondersteunt de stichting dus zowel de individuele monnik als de studie in het algemeen. De monniken hebben naast hun dagelijkse uitgaven ook grotere uitgaven tijdens rituelen, aan boeken, offergaven en moeten soms voor tentamens hele colleges tot het hele klooster Sera gebedsdiensten laten uitvoeren. Binnen het klooster heeft men hiervoor financiële reserves. Daarnaast hebben de vooraanstaande monniken en zeker de gereïncarneerde Rinpochees allerlei sociale verplichtingen en ondersteunen met de sponsorgelden weer andere monniken of leken die om hulp komen vanuit de vluchtelingenkampen.

Als er een sponsor is voor Phuntsok Chokyiling Nepal, dan wordt de wachtlijst geraadpleegd die werd samengesteld met Tsering Choephel, onze intermediair en vertegenwoordiger in het klooster. De kind-monniken op deze lijst komen van Arunachal Pradesh, een regio in het noord-oosten van India. De tibetaanse vluchtelingen werden hier door de Indiase overheid herplaatst, midden tussen een reeds tientallen jaren durend lokaal conflict, regelmatig escalerend in gevechten en bomexplosies. Als gevolg hiervan zijn de ouders niet in staat om hun inderen goed te verzorgen en de meeste van deze kinderen zijn analfabeet en in slechte algemene conditie als ze in het klooster aankomen. Hoofdzorg is om ze in een goede conditie te krijgen en ze een brede algemene ontwikkeling te bieden in een veilige leefomgeving.

Na aanmelding als sponsor via deze website krijg je van ons een formulier toegestuurd waarop je naast je persoonlijke gegevens kunt aangeven wat je wensen en mogelijkheden m.b.t. sponsoring zijn. Je krijgt vervolgens via email een foto en een korte beschrijving van de aan jou toegewezen monnik toegestuurd. Voor vragen of onduidelijkheden kun je altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de pagina 'contact'.

Terug naar boven

 

Aanmelden als sponsor

Terug naar boven