* ALGEMEEN

* PROJECT NAMGYAL CLINIC INDIA

* PROJECT TSOG (GEBEDSDIENSTEN) INDIA

* PROJECT GOSOK LADANG INDIA

* PROJECT SCHOOL INDIA

* PROJECT VOEDSEL, KLEDING EN GEZONDHEIDSZORG
PHUNSTOK CHOKYILING NEPAL

* HOE WERKT HET?

Aanmelden als donateur

De Stichting Chenrezig Nederland biedt de mogelijkheid om incidenteel of structureel een project te ondersteunen of gezamenlijk een project te starten in zowel de kloosteruniversiteit Sera in India, Phuntsok Chokyiling in Nepal als de Bylakuppe/Ghulladahalli vluchtelingenkampen.

Op deze pagina staan de projecten die al meerdere jaren financieel worden ondersteund vanuit Nederland. Jaarlijks worden deze projecten bezocht en het geld persoonlijk overgedragen. Door het jaar is er bij sommige projecten ook tussentijds contact ter verantwoording van de uitgaven en om verzoeken tussentijds te bespreken en evalueren.

Deze contacten verlopen via onze intermediairs in India en Nepal: Tsering Choephel/Jampa Kalsang voor projecten in het klooster en Tenzin Yankey voor de projecten in Bylakuppe/Ghulladahalli; de Namgyal Clinic en de Ghulladahalli school en eventueel toekomstige projecten zoals het aanleggen van riolering in de straten van het dorp.

Voor de projecten met betrekking tot het klooster en het huishouden Gosok Ladang en Phuntsok Chokyiling wordt indien nodig door het bestuur van de stichting rechtstreeks overleg gevoerd met Kyabje Gosok Rinpochee, die aan het hoofd van de Ladang staat.

___________________

Terug naar boven

 

PROJECT NAMGYAL CLINIC INDIA.

Bylakuppe/Gulladahalli, old camp 5 en 6.

Een kleine kliniek bestuurd door de Regional Tibetan Youth Congress ligt aan de rand van het oerwoud tussen twee vluchtelingenkampen met ongeveer 3000 bewoners. Sinds de opening in 1995 heeft de kliniek iedere dag tussen de dertig tot vijftig patiënten die vaak dagelijks medische controles of verpleegkundige zorg nodig hebben. Tevens is het een eerste hulp post waar zelfs de mogelijkheid bestaat om ernstig zieke patiënten een nacht te observeren. De kliniek werkt alleen maar met vrijwilligers en heeft meerdere malen per week een consulterende Indische arts die de poli komt draaien. Het regionale openbare ziekenhuis ligt 15 kilometer verder in Kushalnagar. Het transport kost een dagsalaris, en is tijdens de regentijd bijna onmogelijk. De privéklinieken zijn onbetaalbaar. De zorg is kostenvrij voor de allerarmsten en ook de lokale Indische bevolking heeft gewoon toegang. Iedereen betaalt naar draagkracht en door middel van jaarmarkten en de verkoop van Tibetaanse vloerkleden proberen de Tibetanen de kosten zelf te dragen. De dorpen onderhouden zelf de gebouwen.
De stichting is de enige buitenlandse organisatie die ondersteunt en heeft de afgelopen jaren enkele projecten ondersteund: training vrijwilligers met betrekking tot hygiëne en wondverzorging maar heeft ook preventieve gezondheidsvoorlichting in de kampen gefinancierd naast het betalen van feitelijke medicamenten en verbandartikelen voor diegenen die dit niet zelf kunnen betalen. We zijn benaderd door een van de artsen van het ziekenhuis die ons liet weten dat er sinds de voorlichtingscampagne beduidend minder kinderen in het ziekenhuis worden behandeld voor diarree en uitdrogingsverschijnselen.
Vanaf 2004 zijn we begonnen grotere schenkingen te vertalen naar duidelijk afgebakende projecten die het hele jaar door gevolgd worden door onze veldwerker. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een septische tank en plaatsing van een toiletblok in dit ziekenhuis. Eenmaal per jaar schrijft hij hierover een financieel verslag waarin sponsors kunnen lezen hoe het geld besteed is. Daarnaast bezoekt iemand van de stichting 1x per jaar de diverse projecten.

___________________

Terug naar boven

 

PROJECT TSOG INDIA. (HINDI: PUJA OF GEBEDSDIENST)

 

Er bleek een grote behoefte vanuit Nederland om gebedsdiensten te organiseren in het klooster voor algemeen welbevinden of meer specifiek voor herstel bij ziekte of het benadrukken van accenten in persoonlijk overtuiging. Indien er een tijdsdruk is, bijvoorbeeld bij overlijden, worden deze gebedsdiensten samengesteld met behulp van een tolk in Parijs. Afhankelijk van het verzoek kan deze Tsog gehouden worden in de Ladang (120 monniken) of de colleges: Sera Mey (3000 monniken) of Sera Ladji (7500 monniken). Afhankelijk van het verzoek en wat men wil en kan offeren kunnen de kosten enorm variëren. Indien men graag een gebedsdienst wil laten houden zal er altijd een persoonlijk overleg nodig zijn om alle details te bespreken. Voor de monniken is het een van de belangrijkste manieren waarop zij hun waardering voor ons kunnen uitspreken door het leveren van religieuze en geestelijke arbeid.

___________________

Terug naar boven

 

PROJECT GOSOK LADANG INDIA.

 

Het laatste decennium verdrievoudigde het aantal inwonende monniken in Gosok Ladang tot 120. Hoewel de vorige gebouwen pas begin jaren negentig werden gebouwd, leverde de stroom van nieuwe monniken enorme problemen op. Los van de wens om per ouderejaars monnik de kamer enkel te delen met 1 jongere monnik die kan ondersteunen tijdens de vaak jarenlange retraites op een kamer, was men uit pragmatische redenen gedwongen om de kamer te delen met drie tot vijf monniken. Er was geen sanitair en wasgelegenheid. Tevens was door geldgebrek voor materiaal gekozen dat de tropische weersomstandigheden niet kon weerstaan. De helft van de kamers had lekkage. Sommige waren geheel onbruikbaar. In die jaren werd zeer regelmatig TBC geconstateerd en jaarlijks lagen meerdere monniken in het ziekenhuis met ernstige maagdarm problemen. Er zijn toen monniken overleden. Vanuit Taiwan zijn sindsdien enkele grote schenkingen gekomen (na overlijden wil men de kinderen niet belasten met de nalatenschap en schenkt men het aan een religieus doel) en geleidelijk aan was men in staat om nieuwe verblijven te bouwen met een fundering die een mogelijke nieuwe stroom van vluchtelingen en dus uitbreiding kan dragen. Men is nu ook meer gericht op het onderhoud. Voornamelijk op dit terrein is de stichting actief. Hoewel het toch indrukwekkend blijft om met het geld van een ‘weekendje eropuit’ in twee weken een complete verdieping met vijf kamers te zien ontstaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om geld te doneren voor een specifiek onderdeel: bibliotheek, gebedsbeeld, bedden of spullen voor in de keuken. Ook hier bestaat het voornemen om in de komende jaren de grotere schenkingen meer concreet te vertalen naar projecten.
Vanaf 2004 zijn we begonnen grotere schenkingen te vertalen naar duidelijk afgebakende projecten die het hele jaar door gevolgd worden door Tsering Choephel/Jampa Kalsang en een werkcomité van drie jaarlijks roulerende monniken. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van extra watertanks, aanleg en onderhoud van de tuin en bijdragen aan attributen die voor diverse rituelen nodig zijn. Momenteel draagt men zorg voor de officiële aansluiting op het electriciteitsnet.
Eenmaal per jaar moet dit werkcomité onder toezicht van Tsering Choephel/Jampa Kalsang financieel verslag uitbrengen binnen het klooster. Tijdens ons jaarlijks bezoek wordt deze administratie aan ons ter inzage gegeven. Op dit moment zoeken we nog een donateur voor het schilderen van het gehele gebouw. Momenteel wordt er ook gekeken naar de haalbaarheid van de financiering voor de aanschaf van zonnepanelen.

___________________

Terug naar boven

 

PROJECT SCHOOL INDIA.

 

Momenteel bestaat de mogelijkheid om geld te doneren
aan de Primary School in Ghulladahalli.
De Primary School in Ghulladahalli is een school waar kinderen van Bylakuppe-kamp 5 en 6 (klas 4-5-6-7) basisonderwijs krijgen. De school ligt aan de rand van het oerwoud, tussen de twee kampen in waar oorspronkelijk het Indiase gehucht Ghulladahalli lag. Er zitten dus ook enige Indiase kinderen op deze school (evenals verschillende kinderen die via onze stichting gesponsord worden). Enkele van de ouders van deze kinderen werken in hetzelfde dorp in de Namgyal Clinic, het ziekenhuis dat wij ook sponsoren.
Naast de gangbare vakken wordt hier ook specifiek aandacht gegeven aan Tibetaanse onderwerpen zoals de Tibetaanse taal, traditionele dans, het boeddhisme en hun geschiedenis. De ouders zijn enorm betrokken bij deze school, die het middelpunt van de gemeenschap vormt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de ouders met enthousiasme hun bijdrage leveren aan bijvoorbeeld onderhoud en schoonhouden van de gebouwen.
De ondersteuning van deze school is pas in 2004 van start gegaan maar inmiddels hebben we een project schooluniformen reeds succesvol afgesloten. Tevens werden er traditionele Tibetaanse instrumenten bekostigd zodat de kinderen nu weer les kunnen krijgen in Tibetaanse muziek, dans en drama.
Op dit moment financieren we het betegelen van een schoolplein waardoor de kinderen ook in het regenseizoen buiten kunnen spelen, en het aanleggen van een watertank bij de gaarkeuken van de school. We zoeken nog een sponsor voor de bekostiging van traditionele danskostuums.

___________________

Op dit moment worden gesprekken met Bylakuppe vluchtelingenkamp 5 en 6 gevoerd om samenwerkingsverbanden met scholen in Nederland vorm te geven en of een andere meer permanente ondersteuning te bieden. Wanneer dit definitievere vormen heeft aangenomen zal het verder worden uitgewerkt. Indien u nog vragen heeft, nadere informatie wil of ideeën heeft mail/bel/schrijf met Stichting Chenrezig Nederland (SCN), er zal dan contact met u worden opgenomen.

___________________

Terug naar boven

 

PROJECT VOEDSEL, KLEDING EN GEZONDHEIDSZORG
PHUNSTOK CHOKYILING NEPAL

 

Vanaf 2005 groeide het aantal monniken in Phuntsok Chokyiling van 5 naar 170. Het hoofdgebouw van het klooster gebouwd in 2002 door enkele organisaties uit Taiwan stond aanvankelijk de eerste jaren leeg. Uiteindelijk werd de beslissing genomen om het een bestemming te geven als tehuis voor kinderen van zowel locale Indische herkomst als van Tibetaanse vluchtelingen welke in en rond de vluchtelingenkampen in het oosten van India wonen. Deze Tibetanen werden na hun vlucht uit Tibet geplaatst in kampen verdeeld over geheel India. Maar in Oost India werden ze geplaatst midden tussen de voortdurende conflicten en gevechten tussen de locale bevolking en regionale Indische overheidsorganisaties. Hierdoor waren de ouders niet in staat om hun eigen kinderen goed te voeden en onderwijs te laten volgen. Vanaf 2005 werden steeds groepen kinderen opgenomen in het klooster alwaar zij werden gevoed en onderwijs kregen. Dit stagneerde tijdelijk door het feit dat deze kinderen opnieuw midden in een conflict terecht kwamen. Deze keer de burgeroorlog tussen de maoïsten en het leger van Nepal. In de directe omgeving van het klooster vonden gevechten plaats. De laatste jaren werd de situatie meer stabiel hoewel de monarchie werd opgeheven en de totale economische infrastructuur van Nepal ineen klapte wat resulteerde in een hyperinflatie en instorten van de Nepalese Rupee. Voedsel werd in 3 jaar tijd 5 maal zo duur.

Er is dus een tekort van alles, behalve goede zin. De stichting heeft meerdere kleine projecten gehad betreffende eten: de introductie van groente of een toename van vleesconsumptie van 5 gram per kind per week, een glas melk per dag en incidenteel een stuk fruit (en op 26 juni 2008 het eerste ijsje voor alle kinderen ooit). Maar ook medische zorg: introductie van zeep tijdens de dagelijkse wasbeurt, reserve beddengoed maar ook algemene preventieve consultatie door een ogenkliniek voor tropische oogaandoeningen en natuurlijk de dagelijkse rekeningen voor ziekenhuis bezoek, medische consultatie (blindendarm, abcesdrainages, kippenpokken, schurft (nogal frequent), diarree, gebroken botten en kneus, schaafwonden als gevolg van het tegen een muur of andere monnik aanknallen of gewoon de trap missen. Dit gebeurt natuurlijk vanzelf als je 164 kinderen bij elkaar zet van 4 tot 15 jaar. Maar we hadden ook kleine projecten om studieboeken te komen: Engels, grammatica, Tibetaans, Dharma, wiskunde en aardrijkskunde. En natuurlijk vroeg toen het klooster overstroomd werd door de rust van 164 kleine monniken de toename in het gebruik van “wc-papier” en keuken attributen ook de aandacht.

In Phuntsok Chokyiling beschrijft de stichting sinds 2005 de grotere donaties in duidelijk geformuleerde projecten. Welke door onze intermediair Tsering Choephel door het gehele jaar worden bewaakt. Er is sinds 2008 een werkcomité van jaarlijks wijzigende monniken welke hem hierin ondersteunt. Tijdens het jaarlijks bezoek van ons hebben wij inzage in de administratie en overzicht in de uitgaven.

Op dit moment zoeken we nog donateurs voor alles vanaf een schriftje (7 cent) tot ….

 

___________________

Terug naar boven

 

WAT GEBEURT ER MET HET GELD ALS MEN DONEERT
EN HOE WERKT EEN DONATIE?

Met uitzondering van de Tsog zal het geld eenmaal per jaar worden bezorgd in India en Nepal en tevens zullen de uitgaven gecontroleerd worden. We werken ter plekke met twee intermediairs: Tsering Choephel/Jampa Kalsang, de zaakwaarnemer van Gosok Ladang en Phuntsok Chokyiling voor in het klooster en Tenzin Yankey voor de projecten in Bylakuppe/Ghulladahalli. Indien je een bedrag doneert zul je gedurende het jaar geïnformeerd worden wanneer het geld is over gedragen, meestal rond Tibetaans nieuwjaar (februari) en vanuit India een verantwoording ontvangen. Gezien de administratieve onkosten gaat 95% van je bijdrage naar het project en 5% is nodig om de onkosten te kunnen opvangen. Indien je echter bedragen stort van 1000 euro en meer, zal deze regel in onderling overleg worden aangepast. Bij donaties kleiner dan 15 euro is er genoeg geld voor 1 postzegel dus krijgt men ook maar eenmaal bericht nadat het geld is bezorgd.

Als je interesse hebt om een project te ondersteunen dan kun je dit via Email kenbaar maken, zodat we contact met je kunnen opnemen. Indien je nog vragen hebt of nadere informatie wil mail/bel/schrijf met Stichting Chenrezig Nederland (SCN), er zal dan contact met je worden opgenomen. Je kunt ook indien je geen vragen hebt of geen verder contact wilt gewoon je bedrag storten op het rekeningnummer van de stichting onder vermelding van het project. Er zal dan verder geen correspondentie zijn. We zijn blij met elke vorm van ondersteuning omdat door de jaren duidelijk werd hoe zelfs kleine bijdrage grote consequenties kunnen hebben.

Mocht men meer structureel geïnformeerd willen blijven, dan kan men altijd een donateur van de Stichting Chenrezig Nederland worden en voor minimaal 10 euro per jaar krijgt men dan driemaal de nieuwsbrief toegestuurd. Indien men een project met meer dan 250 euro ondersteunt, krijgt men gedurende het lopende kalenderjaar de nieuwsbrief automatisch toegestuurd.

Mocht je nog vragen hebben dan mail/bel/schrijf gerust dan nemen we contact met je op.

Aanmelden als donateur

Terug naar boven

 

 

.