* ONTSTAAN EN DOELSTELLING/ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING.

* KORTE GESCHIEDENIS VAN DE VLUCHTELINGENKAMPEN.

* WIE ZIJN WIJ?

 

ONTSTAAN EN DOELSTELLING/ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING.

De Stichting Chenrezig Nederland is een kleinschalige organisatie die zich kenmerkt door een direct contact tussen het bestuur en de medewerkers in Nederland en de medewerkers en doelgroep in India en Nepal. De Stichting richt zich op de (financiële) ondersteuning van Tibetaanse vluchtelingen in het zuiden van India en Kathmandu in Nepal. Die ondersteuning krijgt op twee manieren vorm; enerzijds de sponsoring van monniken in Gosok Ladang, Sera in India, en het klooster Phuntsok Chokyiling in Kathmandu, Nepal, en de
(leken-)kinderen in de vluchtelingenkampen van Bylakuppe, anderzijds het ondersteunen van een aantal projecten op voornoemde locaties middels eenmalige of structurele donaties en door op kleine schaal microkredieten te verstrekken.

De stichting is ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief van Paul Vleugels, die voor zijn studie culturele antropologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, zijn afstudeer-onderzoek deed aan de Tibetaans-Boeddhistische kloosteruniversiteit Sera in Bylakuppe, met zo'n zeven en een half duizend monniken. Zijn confrontatie met de vaak schrijnende tekorten waar het gaat om basis-behoeften als voeding en medische zorg, zowel als scholing en woonomstandigheden, motiveerden hem te zoeken naar mogelijkheden hier hulp te bieden. Niet onbelangrijk was echter ook zijn overtuiging dat hulp aan studerende monniken een bijdrage kon leveren aan het instandhouden van de Tibetaans-boeddhistische cultuur en kennis. Eind jaren negentig werd de stichting opgericht. In de loop van enkele jaren groeide dit initiatief uit tot een kleine organisatie die eind 2001 werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest Holland (37097691) onder de naam Stichting Chenrezig Nederland. Sinds april 2004 heeft de belastingdienst een artikel 24-rangschikking aan de stichting toegekend en in 2008 een ANBI-erkenning. Indien je hierover vragen hebt neem gerust contact op met ons.
De naam “Chenrezig” is de Tibetaanse naam voor de verschijningsvorm van de Bodhisattva van mededogen, Zijne Heiligheden de Dalai Lama’s worden als reïncarnaties van Chenrezig beschouwd. Een afbeelding van Chenrezig vind je terug in het logo van de stichting.

Zowel de leden van het bestuur als alle medewerkers van de stichting bezochten India en Nepal en zijn bekend zowel met de Indiase, Nepalese als Tibetaanse cultuur. We hopen dat je een beter inzicht krijgt in onze werkwijze en het directe contact met de vluchtelingenkampen aan de hand van de volgende beschrijvingen. Uitgebreidere informatie vind je op de specifieke pagina’s over sponsoring en de projecten.


- De Stichting Chenrezig Nederland is een non profit organisatie en werkt enkel met vrijwilligers: zowel in Nederland als in India en Nepal.
- Jaarlijks worden alle projecten, inclusief microkredietprojecten, in India en Nepal bezocht en is er ter plekke overleg met de intermediairs en controle op de verantwoording van de geldstromen zowel bij de sponsoring als donaties.
- De administratieve kosten bij sponsoring bedragen € 0,50 per maand. In geval van donaties is dat 5% van het gedoneerde bedrag, en wanneer de donatie meer dan €1000,- bedraagt wordt vooraf een bedrag voor de administratieve kosten overlegd, verantwoord en vastgesteld.
- De stichting zorgt dat het afgesproken bedrag volledig wordt overgedragen aan de monnik of het kind dat gesponsord wordt of aan het betreffende project.
- Doordat de stichting kleinschalig is en een goed inzicht heeft in de lokale Tibetaanse situatie, worden vaak projecten en microkredietprojecten gezocht die aansluiten bij lokale behoeften en bij de affiniteit of interesse van de sponsor/donateur in Nederland. Er kan op maat worden geadviseerd, zowel in India als Nederland.
- Iedere sponsor/donateur krijgt eenmaal per jaar na de jaarlijkse evaluatie in India/Nepal een persoonlijk verslag en kan dan om aanvullende informatie vragen.

- Eenmaal per jaar verschijnt er een jaarverslag waarin thematisch relevante zaken worden besproken en verantwoording wordt afgelegd over de financiën en keuze van het bestuur.


De stichting sponsort het levensonderhoud en de scholing van individuele monniken en kinderen, door middel van een direct persoonlijk sponsorschap (elke sponsor wordt aan een individuele monnik of kind gekoppeld).

Daarnaast ondersteunt de stichting door middel van projecten waaraan geld gedoneerd kan worden, de gezondheidszorg en het onderwijs in Bylakuppe/Ghulladahalli.
De stichting heeft meerdere kleinschalige microkredieten verstrekt binnen de Bylakuppe/Gulladahalli-dorpen

Tevens levert de stichting op projectbasis financiële ondersteuning aan de dagelijkse uitgaven en medische onkosten van nieuw gevluchte monniken van een van de colleges van het klooster Sera in India (Gosok Ladang) of het klooster Phuntsok Chokyiling in Nepal en kunnen er ook op verzoek gebedsdiensten worden gehouden.
Meer gedetailleerde informatie lees je op de volgende pagina’s. Indien je vragen hebt of nadere informatie wil mail/bel/schrijf met Stichting Chenrezig Nederland (SCN), er zal dan contact met je worden opgenomen.

Terug naar boven


KORTE GESCHIEDENIS VAN DE VLUCHTELINGENKAMPEN.

Na de annexatie van Tibet door China in de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam een grote stroom vluchtelingen op gang die veelal over het Himalaya-gebergte naar Nepal, Sikkim en India kwamen. Veel van deze Tibetanen bleven in de veronderstelling weer snel terug te keren bij de aanverwante volken die in de streken wonen die tegen Tibet aanliggen. Er ontstonden vele vluchtelingenkampen in ecologisch bedreigde gebieden met al een enorme bevolkingsdruk en grote armoede. Deze enorme toestroom van vluchtelingen riep niet alleen in Nepal en India maar ook in relatie met China politieke spanningen op. Hierdoor zag de Indiase overheid zich genoodzaakt naar een andere oplossing te zoeken. Zo werden begin jaren zestig in het zuiden van India stukken oerwoud aangewezen waar een gedeelte van deze vluchtelingen tussen enkele tribale Indiase stammen werden gedeporteerd. Gedurende de eerste jaren tijdens het ontginnen van het oerwoud is ongeveer een derde van deze vluchtelingen overleden. Deze kampen, Bylakuppe, Hunsur en Mundgod, huisvesten nu meer dan tienduizend vluchtelingen. Alleen al Bylakuppe bestaat uit bijna 20 verschillende kampen. Gedurende de jaren zestig vestigden zich ook de grootste kloosteruniversiteiten (Gaden Drepung en Sera) uit de omgeving van Lhasa (Tibet) zich in deze vluchtelingenkampen.

Terug naar boven

 

WIE ZIJN WIJ?

Zijne Eminentie Gosok Rinpochee, hoofd Gosok Ladang,

India.

Tsering Choephel, zaakwaarnemer voor Gosok Rinpochee,

intermediair voor onze stichting in Gosok Ladang, India

en Phuntsok Chokyiling, Nepal.

Zaakwaarnemer voor Gosok Rinpochee, intermediair voor

onze stichting in Phuntsok Chokyiling, Nepal: dit is een

jaarlijks roulerende functie.

Zaakwaarnemer voor Gosok Rinpochee, intermediair voor

onze stichting in Gosok Ladang, India: dit is een jaarlijks

roulerende functie.

Gelek Phacho (Gyathar), Hoofd Werkcomitée voor Gosok

Rinpochee, intermediair voor onze stichting in Phuntsok

Chokyiling/Nepal.

Intermediair voor de sponsoring van kinderen en projecten

in Bylakuppe/Ghulladahalli: Deze functie komt binnenkort

te vervallen.

Paul Vleugels, oprichter en voorzitter van de stichting.
Peter Albers, secretaris.

Pedro Penders, penningmeester.

Nathalie Perreau, werkzaam voor Programme d'Aide aux

Tibetains, verbonden aan Detchene Eusel Ling te Parijs.

Mieke Kupers, website.

Terug naar boven